ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ

No Έτος Ονομ/νυμο Τίτλος
1 1998 Lee Ho-Jun Ανάλυση έξυπνων πιεζοηλεκτρικών δομών με θερμικά, (πραγματοποιήθηκε εντός NASA Glenn-συνεπιβλέπων)
2 2004  Δημήτρης Βαρέλης Ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής και πεπερασμένων στοιχείων για την επίλυση της μη γραμμικής απόκρισης ευφυών συνθέτων πλακών και κελυφών με εμφυτευμένα πιεζοηλεκτρικά στοιχεία
3 2005  Θεοφάνης  Πλαγιανάκος Ανάπτυξη προτύπων μηχανικής και πεπερασμένων στοιχείων για τον υπολογισμό δυναμικής απόσβεσης σε σύνθετες κατασκευές με εύκαμπτες στρώσεις και πιεζοηλεκτρικά στοιχεία
4 2008  Νίκος Χρυσοχοϊδης  Πρότυπα για ευφυή πιεζοηλεκτρικά σύνθετα υλικά και κατασκευές με δυνατότητα αυτοανίχνευσης βλάβης
5 2008  Θεοδόσης Θεοδοσίου Ατομιστικά αριθμητικά πρότυπα για την ανάλυση της ηλεκτρομηχανικής συμπεριφοράς νανοσωλήνων άνθρακα και νανοσυνθέτων πολυμερών
6 2012 Δημήτρης Χόρτης Μη γραμμική ανάλυση  με πεπερασμένο στοιχείο για απόσβεση για τη στατική και δυναμική ανάλυση των  πτερυγίων ανεμογεννητριών από σύνθετα υλικά  (καλύτερη Διδακτορική Διατριβή για το 2012 στα Βραβεία Αιολικής Ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αιολικής )