ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

No Έτος Ονομ/νυμο Τίτλος
1 1995 A. A. Ανασταόπουλος Χαρακτηρισμός μέσω μη καταστροφικού ελέγχου της φθοράς σε σύνθετα υλικά με μεθόδους  pattern recognition.
2 1998  Β. Νικολαϊδης Τεχνικές μη καταστροφικού ελέγχου σε σύνθετα υλικά χρησιμοποιώντας μη συμβατικές μεθόδους  pattern recognition.
3 2000  Α. Βασιλόπουλος  Προσδιορισμός της αντοχής σε κόπωση των ινδωδών σύνθετων υλικών σε συνθήκες επίπεδης εντατικής κατάστασης
4 2004  Δ. Αγγελής Μη καταστροφικός έλεγχος και χαρακτηρισμός σύνθεσης σκυροδέματος μέσω της ανάλυσης παραμέτρων κυματικής διάδοσης
5 2008 Β. Πασσιπουλαρίδης Εναπομείνουσα αντοχή και πρόβλεψη ζωής σε σύνθετα υλικά μετά από κόπωση
6 2009   Θ. Ασημακοπούλου Αξιολόγηση βλάβης σε δομές με σύνθετα πολύστρωτα υλικά χρησιμοποιώντας ακουστικές μεθόδους
7 2009 Α. Αντωνίου  Διάδοση βλάβης σε πολύστρωτες πλάκες διαφορετικών κατευθύνσεων κατασκευασμένες από σύνθετα υλικά: Οι συνέπειες της βλάβης αυτή σε κατευθυνόμενη κυματική διάδοση
8 2010 Δ. Λέκου Εκτίμηση αξιοπιστίας στο σχεδιασμό κατασκευών από σύνθετα υλικά
9 2013 Η. Ηλιόπουλος Αριθμητική προσομοίωης της διάδοσης βλάβης σε πολυμερή ενισχυμένα με ίνες γυαλιού υπό κυκλική φόρτιση