ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΟΥΤΑΣ

Νο Έτος Όνομα Επώνυμο Αριθμός Μητρώου Τίτλος
1 2013  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΟΥΠΑΣ 5698 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
2 2013 ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΤΟΧΝIΤΗΣ 5718 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΚΟΛΛΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΥΜΑΤΩΝ LAMB
3 2013  ΑΝΔΡΕΑΣ  ΓΑΛΗΣ 5757 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΛΑΣΕΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
4 2013  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΜΠΑΡΑΣ 5826 ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΥΣΤΡΩΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΥΜΑΤΩΝ LAMB
5 2014   ΑΣΤΡΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 5849  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΥΜΑΤΩΝ LAMB ΣΕ ΠΟΛΥΣΤΡΩΤΗ ΠΛΑΚΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 
6 2014  ΙΩΑΝΝΗΣ   ΔΗΜΟΜΕΛΕΤΗΣ 5767 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
7 2014  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ 5817 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ
8 2015 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ  6220 ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ FBG’ s ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΑΠO ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
9 2015  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ 6151 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ