ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Νο Έτος Όνομα Επώνυμο Αριθμός Μητρώου Τίτλος
1 2010 ΗΛΙΑ ΜΙΝΓΚΟ 5175 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΠΌ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΦΟΡΤΙΑ – ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΜΟΡΦΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ
2 2013 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΚΗΣ  4742 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
3 2013 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ 5471 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ ΠΛΟΙΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
4 2015 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ  5669 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΩΣ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ
5 2015  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 6120 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΙΝΩΝ
6 2015 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ  6225 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΚΟΠΩΣΗ