ΕΡΓΑ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – RECOMLABS

Ενισχυμένα σύνθετα υλικά που διασυνδέουν τους τομείς της αεροναυπηγικής και των κατασκευών – RECOMLABS

RECOMLABS (Prefecture of Western Greece) aims to develop multifunctional sandwich panels made from fiber-reinforced composites as building materials for application in the construction sector. RECOMLABS gathers up a team of six organizations, three from Western Greece and three from Romania, with more than fifteen years of active participation in EU, national and intranational research projects, which are linked with the fields of nanotechnology of composite materials, mainly for space applications.