ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ AML

Οι Ερευνητικές Ομάδες που εργάζονται επί του παρόντος στο Εργαστήριο είναι:

το AML , υπό την επίβλεψη του Καθ. Βασίλη Κωστόπουλου,

η CoreTeam, υπό την επίβλεψη του Καθ. Θεόδωρου Φιλιππίδη,

το SAAM Group, υπό την επίβλεψη του Καθ. Δημήτρη Σαραβάνου