ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα Μαθήματα είναι κατηγοριοποιημένα σύμφωνα με το επίπεδο σπουδών:

Προπτυχιακά

Νο Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Κατηγορία Διδάσκοντες
1 Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής για Μηχανικούς 1 Υποχρεωτικό  Δημοσθένης Πολύζος,  Θεόδωρος Λούτας 
2  Εισαγωγή στους Η/Υ  1 Υποχρεωτικό  Δημήτρης Σαραβάνος  Νικόλαος Χρυσοχοΐδης
3  Μηχανική (Στατική) 2 Υποχρεωτικό  Θεόδωρος Φιλιππίδης
4  Προγραμματισμός Η/Υ  2 Υποχρεωτικό  Νίκος Καρακαπιλίδης,  Δημήτρης Σαραβάνος,  Νικόλαος Χρυσοχοΐδης
5 Μηχανική (Δυναμική)  3 Υποχρεωτικό  Βασίλης Κωστόπουλος,  Θεόδωρος Λούτας
6 Μηχανική (Ταλαντώσεις)  4 Υποχρεωτικό  Δημοσθένης Πολύζος,  Θεόδωρος Λούτας
7 Εισαγωγή Στα Πεπερασμένα Στοιχεία  7 Υποχρεωτικό  Δημήτρης Σαραβάνος,  Νικόλαος Χρυσοχοΐδης
8 Σεμινάριο: Ειδικά Θέματα Μηχανικής 7 Επιλογής   Βασίλης Κωστόπουλος,  Δημοσθένης Πολύζος,  Δημήτρης Σαραβάνος,  Θεόδωρος Λούτας
9  Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων για την Ανάλυση Κατασκευών 8 Υποχρεωτικό για τον Τομέα Εφαρμοσμένης Μηχανική, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής   Δημήτρης Σαραβάνος
10 Εισαγωγή στη Μηχανική Σύνθετων Υλικών 8 Υποχρεωτικό για τον Τομέα Εφαρμοσμένης Μηχανική, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής    Βασίλης Κωστόπουλος, Δημήτρης Σαραβάνος
11 Διάδοση και Σκέδαση Κυμάτων 8 Επιλογής για τον Τομέα Εφαρμοσμένης Μηχανική, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής    Βασίλης Κωστόπουλος,  Δημοσθένης Πολύζος,  Θεόδωρος Λούτας
12 Πρακτική Άσκηση  8 Επιλογής για τον Τομέα Εφαρμοσμένης Μηχανική, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής    Βασίλης Κωστόπουλος
13 Μη Καταστροφικές Δοκιμές και Έλεγχοι  8 Επιλογής για τον Τομέα Εφαρμοσμένης Μηχανική, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής   Θεόδωρος Λούτας
14  Σχεδιασμός με Ανοχή Βλάβης 8 Επιλογής για τον Τομέα Εφαρμοσμένης Μηχανική, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής    Βασίλης Κωστόπουλος
15  Μηχανική Σύνθετων Υλικών  9 Υποχρεωτικό για τον Τομέα Εφαρμοσμένης Μηχανική, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής   Βασίλης Κωστόπουλος, Δημήτρης Σαραβάνος
16 Δυναμική Κατασκευών  9 Επιλογής για τον Τομέα Εφαρμοσμένης Μηχανική, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής   Δημήτρης Σαραβάνος
17 Πειραματικές Μέθοδοι σε Σύνθετα Υλικά 10 Υποχρεωτικό για τον Τομέα Εφαρμοσμένης Μηχανική, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής    Βασίλης Κωστόπουλος
18  Ανάλυση Σημάτων – Αισθητήρες – Εφαρμογές ΜΚΕ 10 Επιλογής για τον Τομέα Εφαρμοσμένης Μηχανική, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής   Θεόδωρος Λούτας
19 Σχεδιασμός με Σύνθετα Υλικά  10 Επιλογής για τον Τομέα Εφαρμοσμένης Μηχανική, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής   Θεόδωρος Φιλιππίδης

Μεταπτυχιακά

Νο Τίτλος Μαθήματος Διδάσκοντες
1  Κεραμικά Σύνθετα Υλικά   Βασίλης Κωστόπουλος
2  Ενεργειακά Θεωρήματα στη Θεωρία της Ελαστικότητας  Θεόδωρος Φιλιππίδης
3 Δυναμική Κατασκευών – Ειδικά Θέματα Πεπερασμένων και Συνοριακών Στοιχείων  Δημοσθένης Πολύζος,  Δημήτρης Σαραβάνος
4  Προηγμένη Μηχανική Συνθέτων Πολυστρώτων Πλακών και Κατασκευών  Θεόδωρος Φιλιππίδης,  Δημήτρης Σαραβάνος
5  Αναλυτικές και Πειραματικές Μέθοδοι Μη Καταστροφικού Ελέγχου Υλικών & Κατασκευών  Δημοσθένης Πολύζος,   Βασίλης Κωστόπουλος, Θεόδωρος Λούτας