ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ


Αθανάσιος Κοτζακόλιος

Email: kotzakol@mech.upatras.gr  

Ο Θανάσης Κοτζακόλιος είναι Αεροναυπηγός Μηχανικός, ολοκλήρωσε τη Διδακτορική Διατριβή του το 2011, στην παραμόρφωση λόγω φορτίων έκρηξης αεροναυπηγικών δομών. Η εμπειρία του συμπεριλαμβάνει συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα για τα προγράμματα VULCAN, WASIS και FLYBAG2. Έχει 4 δημοσιέυσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 8 παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια, όλα στον τομέα του μεγάλου ρυθμού των παραμορφώσεων στις αεροκατασκευές. 


Γιώργος Σωτηριάδης

Emailsotiriad@mech.upatras.gr


Σπυρίδων Ψαρράς

Email: s.psarras@mech.upatras.gr

H έρευνα του Δρ. Σπυρίδωνα Ψαρρά εστιάζει στην αστοχία και το σχεδιασμό κατασκευών από σύνθετα υλικά όπου αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον εντοπισμό κρίσιμων σεναρίων αστοχίας, το σχεδιασμό, την εκτέλεση σειράς πειραμάτων σε επίπεδο δοκιμίων καθώς και σε επίπεδο κατασκευών και παρέχοντας μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων που είναι ικανά να προβλέψουν τη συμπεριφορά της κατασκευής. Μερικές από τις ειδικότητες του είναι, σχεδιασμός για αντοχή σε αστοχίες, παραμετρικά μοντέλα / προγραμματισμός σε γλώσσα Python, διεργασίες κατασκευής και πειραμάτων, λεπτομερή μοντελοποίηση για αστοχίες. Είναι μηχανολόγος μηχανικός και διδάκτοράς, με ειδίκευση στην αστοχία κατασκευών από σύνθετα υλικά, του Imperial College του Λονδίνου (ICL). Έλαβε το πρώτο του πτυχίο στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εξειδικεύτηκε (MSc) στην Υπολογιστική Μηχανική στο ΕΜΠ. Εργάστηκε στη βιομηχανία στη Γέφυρα Α.Ε και στην IMAS Α.Ε. Ενώ ηταν στο ICL, τιμήθηκε με υποτροφία από το EPSRC και εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος. Επίσης, ήταν ο εκπρόσωπος των μεταδιδακτορικών του τμήματος Αεροναυτικής και εκπρόσωπος των μεταδιδακτορικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ICL.


Σταύρος Τσαντζαλής

Email: tsantzal@mech.upatras.gr 

Ο Δρ. Σταύρος Τσαντζαλής είναι Μηχανολόγος Μηχανικός (2001) καικάτοχος διδακτορικού διπλώματοςαπό το έτος 2010 στον τομέα των Συνθέτων Υλικών καθώς και των Υλικών με μνήμη σχήματος για εμβιομηχανικές εφαρμογές. Διαθέτει πάνω από 10 χρόνια εμπειρία στην εφαρμοσμένη και βασική έρευνα στα πολυμερή και τα Σύνθετα Υλικά σε τομείς υψηλής Τεχνολογίας όπως η αεροδιαστημική και η εμβιομηχανική και έχει πάνω από 6 χρόνια επαγγελματική εμπειρία ως Τεχνικός Διευθυντής στο τομέα της ενέργειας και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Είναι μέλος του Εργαστηρίου περισσότερο από 17 χρόνια και εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης αναλαμβάνοντας τη διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων, τόσο σε Εθνικό όσο και Ευρωπαϊκό επίπεδο.


Αθανάσιος Κοτρώτσος

Email: akotrotso@mech.upatras.gr

Διπλωματούχος Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών (Σεπτέμβριος 2008). Απόκτηση Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην “Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών” στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Νοέμβριος 2011). Υποψήφιος Διδάκτωρ στο τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών με θέμα διδακτορικής διατριβής πάνω στην “Ανάπτυξη της τεχνολογίας του self-healing σε ινώδη σύνθετα υλικά”, (Επιβλέπων καθηγητής: Κωστόπουλος Βασίλης). Συμμετοχή σε έντεκα εθνικά και διεθνή συνέδρια. Έξι δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.


Δημήτρης Καραγιάννης

Email: d.karagiannis99@gmail.com

Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακό τίτλο – Μάστερ στην επιστήμη και τεχνολογία των πολυμερών και συνθέτων υλικών, του πανεπιστημίου KULΒελγίου. Έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία, την υλοποίηση και τη διαχείριση περισσότερων από είκοσι εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Η εμπειρία του περιλαμβάνει τον συντονισμό μιας σειράς έργων FP-6 και FP-7 καθώς και έργα Clean Sky. Τα πεδία ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν την τεχνολογία και τις εφαρμογές των συνθέτων υλικών για την αεροναυπηγική βιομηχανία, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον πιθανολογικό σχεδιασμό, τον σχεδιασμό για ανοχή σε βλάβη και εφαρμογή στρατηγικών μη καταστροφικού ελέγχου. 


Ευθύμιος Γιάνναρος

Emailgiannar@mech.upatras.gr

Ο Ευθύμιος Γιαννάρος απασχολείται ως ερευνητής μηχανικός – υποψήφιος διδάκτωρ στο Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής & Ταλαντώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών από τον Νοέμβριο του 2013. Απέκτησε τον τίτλο του Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού τον Δεκέμβριο του 2012 με βαθμό 7.97/10. Η ειδίκευσή του σχετίζεται με τον Δομικό Σχεδιασμό Σύνθετων Κατασκευών αλλά με την Ανάλυση της συμπεριφοράς τους μέσα από προηγμένες τεχνικές αριθμητικών μεθόδων. Συγκεκριμένα, ασχολείται με την πρόβλεψη της δυναμικής συμπεριφοράς των κατασκευών σε υψηλού ρυθμού παραμόρφωσης φαινόμενα όπως κρούση και έκρηξη. Έχει συμμετάσχει και εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά σε 4 ερευνητικά προγράμματα, επίσης έχει δημοσιεύσει σε διεθνές περιοδικό έρευνα σχετικά με την δυναμική απόκριση αγωγού από σύνθετα υλικά σε φαινόμενα έκρηξης.


Θεόδωρος Γκορτσάς

Emailgortsas@mech.upatras.gr

Απόφοιτος του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Από τον Οκτώβριο του 2012 μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 εργάστηκε στο ερευνητικό πρόγραμμα ARCHMEDES III “Crack Propagation Predictions for Real Structures Subjected to Thermo-mechanical Loading via the Boundary Element Method (Crack-Pro-Therm-BEM)”. Είναι υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών). Η διδακτορική διατριβή έχει τίτλο: Επίλυση ελαστικών προβλημάτων μεγάλης κλίμακας με την μέθοδο των Συνοριακών Στοιχείων”. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνοντα σε εφαρμογές υπολογιστικής μηχανικής ( Συνοριακά Στοιχεία, Μέθοδοι χωρίς διακριτοποίηση, Πεπερασμένα Στοιχεία ) σε προβλήματα Ελαστικότητας, Ακουστικής, σύζευξης Ελαστικού-Ακουστικού μέσου, Μετάδοσης Θερμότητας καθώς και σε προβλήματα Ηλεκτρομαγνητισμού.


Θεόδωρος Μαχαίρας

Emailmaxairas@mech.upatras.gr

Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Διπλ. Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός, 2010). Από τον Απρίλιο του 2010 είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών στην ερευνητική περιοχή του σχεδιασμού κατασκευών μεταβλητής γεωμετρίας με χρήση κραμάτων μνήμης σχήματος. 


Χριστίνα Κωσταγιαννακοπούλου

Emailkostagia@mech.upatras.gr


Χρήστος Νάστος

Emailxnastos@mech.upatras.gr

Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Διπλ. Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός, 2014). Από τον Γενάρη του 2014 είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών στην γνωστική περιοχή “Ανάπτυξη στοιχείων κυματιδιών για διάδοση κυμάτων σε Σύνθετες Κατασκευές και την Μόνιμη Διάγνωση τους ” .