ΥΠΟΔΟΜΗ

Το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής & Ταλαντώσεων έχει πιστοποιηθεί με EN 17025 για μηχανικές δοκιμές (μεταλλικά υλικά, πείραμα εφελκυσμού σε εξωτερική και υψηλή θερμοκρασία και πείραμα κόπωσης – και σε ελεγχόμενη μέθοδο μονοαξονικής φόρτισης σε εξωτερική και υψηλή θερμοκρασία). Επιπλέον και πέρα από τη διαπίστευση, το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής & Ταλαντώσεων παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Α. Μηχανικές Δοκιμές και Μη-Καταστροφικοί Έλεγχοι :

3 Υδραυλικές μηχανές δοκιμών (μέγιστη ικανότητα, 25kN 100kN και 250kN, μέγιστη συχνότητα για πειράματα κόπωσης 100 Hz), εξοπλισμένη με φούρνο, δουλεύοντας σε μικρότερες του εξωτερικού περιβάλλοντος θερμοκρασίες έως 1000°C.

1 Ηλεκτρομηχανική μηχανή δοκιμών (μέγιστη ικανότητα, 25kN).

Διάταξη πειράματος κρούσης χαμηλής ταχύτητας.

Ειδικό καλούπι για εξέταση της ασφάλεια σε κράνη σύμφωνα με τον κανονισμό EC 22.

Εξοπλισμός για ερπυσμό και χαλάρωση για θερμοκρασίες μέχρι 500°C.

Εξοπλισμός κατά παραγγελία για δοκιμές και μετρήσεις σε φθορά, τριβή και επαναλαμβανόμενη κόπωση.

Όργανα όπως PXI-1033 with PXI-4071 DMM & PXI-2530 SWITCH για παράλληλη παρακολούθηση της ηλεκτρικής αντίστασης κατά τη διάρκεια της μηχανικής δοκιμής.

Υπερηχητικά συστήματα A, C και D-Scan (μέγεθος μπάνιου 1200×1000 mm)

Σύστημα 6-channel SPARTAN 2000 από PAC για ανάλυση ακουστικής εκπομπής με μη-καταστροφικό έλεγχο.

Σύστημα 4-channel PCI2 από PAC για ανάλυση μεταβατικής ακουστικής εκπομπής.

Σύστημα Θερμοκάμερας απο την Nikon.

Β. Φυσικός Χαρακτηρισμός:

Σύστημα Θερμικής Ανάλυσης DuPont2000 με TMA-943, DMA-983, DSC-910 and LNCA II.

Όργανα Mathis TCI αναλυτές θερμικής αγωγιμότητας με χαμηλό K module (K-range 0,04-10 W/mK)

DC διάταξη αγωγιμότητας χρησιμοποιώντας KEITHLEY DMM 2002 ψηφιακό πολύμετρο.

Πρόσβαση σε διηλεκτρική φασματοσκοπία με αναλυτή Alpha-N Frequency Response από την Novocontrol

INSTRON υδραυλικές μηχανές δοκιμών (μέγιστο φορτίο 25 kN) με ASTM standards jigs

Ολοκληρωμένη πρόσβαση σε ένα αριθμό από SEM, Atomic Force Microscope, Microprob, XPS και οπτικά μικροσκόπια για αναλυση υλικών και φρακτογραφίας.

Γ. Κατασκευή νανοσωματιδίων

DISSOLVER και TORUS-MILL διατμητικές μηχανές ανάμιξης

Υπερηχητικό μπάνιο TIP

Ανακινητής μαγνητικών ζεστών πλακών.

Μηχανή διατμητικής ανάμιξης Calander (ανάμιξη 3 roll)

Κουτί γαντιών και απαγωγέας αερίων για ασφαλή διαχείρηση των υλικών

Δ. Εξοπλισμός κατασκευής σύνθετων υλικών

Autoclave

RTM

Έγχυση

Σακούλες κενού

3 x συμβατικοί φούρνοι πολυμερισμού και 1x φούρνος μικροκυμάτων

Ποικίλες μηχανές κοπής και λείανσης (LaboPol-1, Minitom κτλ)

Εργαστηριακές πλάκες πιεστηρίου 500×500 mm, (300 kN, 400oC)

E. Κατασκευαστικός εξοπλισμός

Τρισδιάστατος εκτυπωτής uPrintSEPlusαπό την Stratasys

Ζ. Ανάλυση ταλαντώσεων και ιδιοσυχνοτήτων:

Σύστημα Dynamic Fiber Bragg Grating Interrogator με ικανότητα σύνδεσης των FBGs

Πειραματική ανάλυση ιδιομορφών: ιδιοσυχνότητες, απόσβεση, ιδιομορφές

Ποικίλοι τρόποι διέγερσης: κρουστικά φορτία μέσω μιας ποικιλίας κρουστικών σφυριών , συνεχής διέγερση με δυνάμεις 6lb και 50lb , ηλεκτρομαγνητικά shakers, πιεζο-ηλεκτικός ενεργοποιητής παραμόρφωσης)

Σύστημα δυναμικής ανάλυσης από Bruel& Kjaer για συντονισμό και εξαναγκασμένη ταλάντωση.

Δυναμική διέγερση υψηλής τάσης πιεζοηλεκτρικών ενεργοποιητών (±700Volts)

Ολοκληρωμένο set από 1-D, 2-D και 3-D επιταχυνσιόμετρα και τους απαραίτητους ενισχυτές.

Διπλής βάσης shakers διέγερσης, σφυριά διέγερσης, καταγραφέα δεδομένων και σύστημα συλλογής δεδομένων.

Αισθητηριακή τάση, δυναμική επιτάχυνση, δύναμη, παραμόρφωση και μέτρηση θερμοκρασίας

Ποικιλία 8 και 4 καναλιών για συστήματα υψηλής ταχύτητας συλλογής δεδομένων και φασματικής ανάλυσης.

Πειρματική ανάλυση ιδιομορφών: Ιδισυχνότητες, ιδιομορφές και απόσβεση.

Η. Περιβάλλον και συνθήκες:

Φαινόμενο εκκροών: Θάλαμος κενού για προταρχικές δοκιμές

Θάλαμος ελεγχόμενου κλίματος για υγρασία, ελεγχο θερμοκρασίας και υπεριώδη ακτινοβολία.

Υγροθερμικά μπάνια

Θάλαμος ελεγχόμενου κλίματος για θερμοκρασίες υπό του μηδενός.

Θ. Χαρακτηρισμός σε μικρο-κλίμακα

Πλήρης πρόσβαση σε:

SEM (SUPRA), οπτική μικροσκοπία και φρακτογραφία

TEM

AFM και σύστημα HARMONICS

Nano – Indenter

Ι. Λογισμικά πακέτα και υποδομή αριθμητικής ανάλυσης

Υπολογιστές

20 SGI 8-processors system, Sun UltraSparc, HP/C180 WorkStations και δίκτυο υπολογιστών.

Λογισμικό

Nastran,-Patran, ANSYSκαι LS-DYNA3D (implicit/explicit) κώδικες πεπερασμένων στοιχείων,

Franc 2-D και 3-D για θραυστομηχανική ανάλυση.

Warp3D κώδικες ανάλυσης για προηγμένη πλαστική και βισκοπλαστική ανάλυση.

DIGIMAT για μοντελοποίηση σε κλίμακα νάνο και multi-scale μοντελοποίηση

Λογισμικό δυναμικής σε μοριακό επίπεδο για πολυ-λειτουργική μοντελοποίηση πολυμερών και σύνθετων υλικών σε κλίμακες νάνο.

CATIA V5, Solid Edge, Rhinoceros και Autocad για το κομμάτι του μηχανολογικού σχεδιασμού.