ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

No Έτος Ονομ/νυμο Τίτλος
1 1996 Β. Στάμος Συμπεριφορά σε θραύση της διεπιφάνειας υλικών
2 2000  Γ.Παππάς  Συμπεριφορά σε κόπωση πλακών από σύνθετα υλικά. Μια στοχαστική προσέγγιση χρησιμοποιώντας δεδομένα μη καταστροφικού ελέγχου
3 2001   Γ. Μαρκόπουλος Συμπεριφορά σε κρούση πλακών από σύνθετα υλικά
4 2003 Κ. Δάσσιος Συμπεριφορά σε θραύση των CMCCs με την παρουσία μικρής και μεγάλης κλίμακας φαινομένων ‘’bridging’’. Προσδιορισμός των εσωτερικών φαινομένων της θράυσης
5 2003  I. Βουγιουκλάκης Μελέτη της συμπεριφοράς σε θερμομηχανική κόπωση των εξωτερικά επικαλυπτόμενων δομικών στοιχείων των τουρμπίνων αερίου χρησιμοποιώντας ακουστική εκπομπή
6 2004  Κ. Κοϊμτζόγλου Μελέτη του φαινομένου της φόρτισης σε κόπωση στις ιδιότητες της  διεπιφάνειας πλαστικών ενισχυμένων με ίνες και τους μηχανισμούς μεταφοράς τάσης χρησιμοποιώντας τη φασματοσκοπία  Laser Raman 
7 2006  Δ. Βλάχος  Μια γενικευμένη μεθοδολογία για Σχεδιασμό, Ανάλυση και Βελτιστοποίηση των δοικ΄πων στοιχείων που φέρουν φορτία, κατασκευασμένα από σύνθετα κεραμικά υλικά ενισχυμένα με ίνες υπό συνθήκες θερμομηχανικής κόπωσης
8 2007  A. Κόκκινος Η χρήση των SMA ως κατευθυντήριος μηχανσιμός σε μια ενδομυελική συσκευή επιμήκυνσης μακρών οστών
9 2007  Θ. Λούτας   Μεθοδολογίες παρακολούθησης της ακεραιότητας των σύνθετων υλικών με κεραμική μήτρα βασισμένες στην ακουστική εκμπομπή και στους υπέρηχους χρησιμοποιώντας τεχνικές κυματική ανάλυσης
10 2008 Σ. Τσαντζαλής Σχεδιαμός, Δομική Ανάλυση και Βελτιστοποίηση της ενδομυελικής συσκευής επιμήκυνσης μακρών οστών βασισμένη σε ένα SMA κατευθυντήριο μηχανισμό
11 2009  Π. Καραπαππάς  Ενίσχυση της μηχανικής συμπεριφοράς Enhancement of the mechanical performance (Διαστρωματική Αντοχή σε Θράυση, Κόπωση, Κρούση και ιδιότητες CAI) των ενισχυμένων με ίνες πολυμερών εισάγωντας νανοσωληνίσκους άνθρακα στην εποξική μήτρα
12 2009  Α. Βαβουλιώτης   Μια καινούργια προσέγγιση στην παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας των πλακών από σύνθετα υλικά ενισχυμένα με ίνες άνθρακα, βασισμένη στη χρήση των μετρήσεων ηλεκτρικής αγωγιμότητας των νανοσωληνίσκων άνθρακα πού έχουν εγχυθεί στη μήτρα
13 2009  Γ. Σωτηριάδης  Μη καταστροφική αξιολόγηση των πολυμερών ενισχυμένων με ίνες γυαλιού που υπόκεινται σε κυκλική φόρτιση χρησιμοποιώνταςαντίστροφες τεχνικές  A-Scan
14 2010  Γ. Λουκάς-Λεκατσάς  Ακουστική σκέδαση κύματος από ζευγάρι σφαιρικών αντικειμένων
15 2011  Α. Κοτζακόλιος  Απόκριση δομών αεροσκάφους σε φαινόιμενα έκρηξης
16 2012  Χ. Δέρδας  Ανάλυση των βιδωμένων αρθρώσεων σε αυξημένους ρυθμούς φόρτισης των σύνθετων αεροναυπηγικών υλικών
17 2012  Α. Πανοπούλου  Μεθοδολογία για καινοτομική παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας των αεροναυπηγικών κατασκευών χρησιμοποιώντας μετρήσης  δυναμικής απόκρισης  βασισμένες σε δυναμικά  FBGs και προηγμένες τεχνικές ανάλυσης σήματος
18 2012  Δ. Σικουτρής Απόκριση σε περίπτωση φωτιάς των αεροναυπηγικών  δομών
19 2012 Δ. Μαζαράκος  Σχεδιασμός, Ανάλυση και Βελτιστοποίηση της υποθαλάσσιας δομής για την ανάκτηση πετρελαίου από ναυάγια: Το Έργο DIFIS
20 2012
 Ν. Αθανασόπουλος
Υπολογισμός της ηλεκτρική αγωγιμότητας και της ηλεκτροθερμικής ανάλυσης των πολύστρωτων σύνθετων υλικών ενισχυμένων με ίνες άνθρακα: εφαρμογή στην ανίχνευση ρωγμής
21 2013 A. Μπαλτόπουλος   Πολυλειτουργικά σύνθετα υλικά με ικανότητες εξεύρεσης βλαβών
22 2014  Δ. Ρούλιας Μεθοδολογίες εκτίμησης της εναπομένουσας ζωής περιστρεφόμενων συστημάτων μεταφοράς ισχύος με χρήση πολλαπλών αισθητήρων
23 2015  Ε. Φιαμέγκου Ανάπτυξη βελτιωμένων, πολύ – λειτουργικών, νάνο – δομημένων πολυμερών συγκολλητικών υλικών με εφαρμογές στη σύνδεση δομών από σύνθετα υλικά και τις επισκευές κατασκευών με σύνθετα υλικά