ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ – ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ

Νο Έτος Όνομα Επώνυμο Αριθμός Μητρώου Τίτλος
1 2009  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΓΚΑΣ 4454  ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
2 2010  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 5147 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
3 2010 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΓΩΝΙΚΑ  5151 ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΠΛΑΚΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
4 2010 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ  4547 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
5 2011  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 4658 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
6 2011  ΜΑΡΚΟΣ    ΚΑΠΕΛΙΩΤΗΣ 4813  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
7 2011  ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ   ΚΑΖΑΝΤΙΝΟΣ 4371  ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΗ ΚΥΜΑΤΩΝ LAMB ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ
8 2011  ΓΑΒΡΙΗΛ  ΠΑΝΕΤΑΣ 4438 ΔΙΑΔΟΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΡΩΓΜΕΣ
9 2011  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΓΚΟΡΤΖΑΣ 5099  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
10 2012 ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 4889 ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΥΜΑΤΩΝ LAMB ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
11 2012  ΒΑΪΟΣ  ΖΑΧΟΣ 5621 ΠΑΛΜΙΚΗ ΡΟΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΡΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΤΕΝΩΣΗ: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
12 2012  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΜΗΤΣΙΟΥ  5664 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ
13 2013  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΗΣ 3409 ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΔΟΚΟΥ ΜΕ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ1. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (3409): ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΔΟΚΟΥ ΜΕ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ
14 2014 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ  4016 ΕΠΙΠΕΔΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΤΡΟΠΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ
15 2015  ΠΑΥΛΟΣ  ΦΛΩΡΑΤΟΣ 6265 ΣΚΕΔΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠO ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
16 2015  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   ΔΟΥΒΑΡΑΣ 5449  ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ