ΠΡΟΦΙΛ

Το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων (AML/UoP) είναι σε λειτουργία απο το 1980. Είναι μέρος του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (MEAD) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (UoP). Το AML/UoP πραγματεύεται κυρίως το ευρύ πεδίο των ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ, δίδοντας έμφαση στον τομέα των Σύνθετων Υλικών και Κατασκευών. Επίσης καλύπτονται θέματα που άπτονται της επιστήμης, τεχνολογίας κι εφαρμογών των σύνθετων υλικών.

Το AML/UoP διαθέτει στο μόνιμο προσωπικό του 5 Πανεπιστημιακούς Καθηγητές, 8 κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, που εργάζονται στα ερευνητικά πεδία των Συνθέτων Υλικών, της Δυναμικής των Κατασκευών, του Μη-Καταστροφικού Ελέγχου, και των Αριθμητικών Μεθόδων, και 4 μέλη ως τεχνικό και υποστηρικτικό προσωπικό. Επίσης, 27 μηχανικοί και Υποψήφιοι Διδάκτορες εργάζονται επί του παρόντος στο Εργαστήριο. Ως κομμάτι της συνεχούς ανάπτυξης, το AML/UoP αναζητά συνεχώς ικανούς ανθρώπους για να ενσωματώσει στο προσωπικό του. Κατα την διάρκεια των τελευταίων 5 ετών, έχουν εκπονηθεί 15 Διδακτορικές Διατριβές στο ευρύτερο πεδίο της Μηχανικής των Σύνθετων Υλικών και του Μη-Καταστροφικού Έλεγχου Υλικών και Κατασκευών. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν 18 επίσημα μαθήματα που απευθύνονται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, και αφορούν στους τομείς: α) μηχανική, ανάλυση και σχεδιασμός σύνθετων υλικών και προηγμένων κατασκευών, β) μη-καταστροφικές μέθοδοι, γ) κυματική διάδοση και σκέδαση, δ) ανισοτροπική ελαστικότητα, ε) ανοχή βλάβης, κλπ.

Πτυχιούχοι με προσόντα μπορούν να εγγραφούν σε ένα τεταρτοετές πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, που προσφέρεται επίσης απο το Εργαστήριο. Το AML/UoP είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για την συνεισφορά του σε αντίστοιχους τομείς τομείς, μέσω βιβλίων, διαλέξεων, ερευνητικών άρθρων, συνεδρίων, δραστηριοτήτων επαγγελματικών συλλόγων και ερευνητικών συνεργασιών εντός του πλαισίου των χρηματοδοτούμενων έργων, και απο εθνικούς αλλά κυρίως απο διεθνείς θεσμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εξαιτίας της αποδεδειγμένης τεχνογνωσίας του στον Μη-Καταστροφικό Έλεγχο, το AML/UoP συμμετέχει απο το 2003 στην πιστοποίηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων προϊόντων, σύμφωνα με UN/ADR. Η πλειοψηφία αυτών των οχημάτων στην Ελλάδα έχουν πιστοποιηθεί απο το AML/UoP. Επίσης, το AML/UoP είναι ένας διαπιστευμένος φορέας, απο το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε., σύμφωνα με ISO / EN 17020 και ISO / EN 17025, προκειμένου να διενεργεί ελέγχους και μηχανικές δοκιμές. Η διαπίστευση αυτή σημαίνει ότι το AML/UoP επιτρέπεται να διενεργεί ελέγχους ή/και δοκιμές και να εκδίδει πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνεται πανευρωπαϊκή αποδοχή και ισοδυναμία.