ΕΡΓΑ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – TQMNANO

Ιχνηλασιμότητα, ποιότητα και έλεγχος διεργασίας σε πιλοτικές γραμμές παραγωγής νανοσύνθετων
υλικών με βάση τα buckypapers και τα προεμποτισμένα υφάσματα – TQMNANO

To πρόγραμμα TQMNANO (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος) αφορά στην κατασκευή νάνο-ενισχυμένων προϊόντων (προ-εμποτισμένα υφάσματα ενίσχυσης τροποποιημένα με νάνο-σωληνίσκους άνθρακα (CNT) και CNTs bucky papers) με ιχνηλάσιμο ποιοτικό έλεγχο.